Geen ventilatie gevelbekleding: veel gemaakte fout bij montage gevelbekleding

VinyPlus kunststof gevelbekleding heeft totaal andere eigenschappen als hout, het rot en schimmelt niet. Hout is hierin wat goedkoper op de korte termijn, op de lange termijn haal je meer uit een kunststof gevelbekleding. Tevens zijn de kunststof schroten onderhoudsarm. Ondanks deze eigenschappen is het van essentieel belang dat bij het monteren van je gevelbekleding rekening gehouden moet worden met het ventileren. Veel gemaakte fouten waar je achteraf pas achter komt. Kortom: Ventilatie gevelbekleding is erg belangrijk!

Ventilatie moet toegepast worden bij: rabatdelen, sponningdeel, opdekdeel, dakrand en overstek.

Ventilatie gevelbekleding

Bij montage van gevelpanelen is het noodzakelijk beluchting en ontluchting te creëren. Voor horizontale montage van de panelen moet er een minimale doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de gevelbekleding en de bestaande constructie van 20 mm worden aangehouden. Als de panelen verticaal worden gemonteerd, maak dan gebruik van een dubbel regelwerk. Zo heeft u achter de constructie een luchtspouw welke de luchtstroom aan de boven- en onderkant af aan de zijkanten aan de gang houdt. Ventilatieopeningen kunt u afsluiten met het ventilatieprofiel.

gevelbekleding ventilatie